Intersped Cerna

Firma bola založená v roku 1998 v Bratislave.

 • poskytujeme služby cv oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy
 • prepravujeme tovar od 1-24.000 kg
 • preprava tovaru formou dokládky
 • preprava chladiarenskými a izotermickými vozidlami
 • preprava tovaru ADR
 • pripoisťovanie zásielok
 • hovoríme maďarsky,anglicky

 • services in international and domestic transport
 • transport from 1-24.000 kgs
 • part loads transport
 • transport by frigo and insulated vehicles
 • transport cargo according to the ADR
 • insurance for cargo
 • we communicate hungarian,english

Kontakt: Intersped Cerna
Banšelova 2
SK-821 04 Bratislava 2
tel:+421 2 4363 7494-5
fax:+421 2 4363 7496
e-mail: intersped-cerna@stonline.sk
mobil: 0903 621 145
mobil: 0905 423 565
logo
© qwebs